Analiza rizika

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
S jedne strane, pre stavljanja na tržište, u toku procesa projektovanja i proizvodnje, za proizvod MORA biti sprovedena procena rizika, i ona mora činiti sastavni deo tehničke dokumentacije vezane za proizvod. Nakon stavljanja proizvoda na tržište, takođe se MORA, u skladu są povratnim informacijama o karakteristikama i ponašanju proizvoda, vršiti periodična revizija procene rizika ili se mora sprovoditi procedura iznova. Sa druge strane, prema pripadajućim odredbama koje su u funkciji zaštite potrošaća, imovine, životne sredine i životinja, i oragni nadležni za zaštitu MORAJU sprovoditi analizu rizika proizvoda koji se nalaze na tržištu, ili se očekuje njihivo uvođenje na tržište, na osnovu čega javnost biva obaveštena o prisustvu nebezbednih proizvoda - RAPEX sistem i metodologija procene rizika u EU (u Srbiji – NEPRO sistem), i na osnovu čega preduzimaju zakonom propisane mere. Od velike je važnosti poznavanje RAPEX sistemna i metodologije, obzirom da je to preporučeni sistem procene rizika na nivou cele EU.Takođe, treba imati u vidu i hijararhiju, odnosno distribuciju, odgovornosti: u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu (pored proizvođača i zastupnik i distributer). Stoga, posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi.Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, kao i nadležnim inspekcijskim organima.Cilj usavršavanja je sticanje neophodnih znanja, a u skladu są zahtevima i/ili preporukama EU i domaćeg zakonodavstva, kao i obaveza i ODGOVORNOSTI koje proističu iz postojećeg (ili očekivaneog) transponovanja pripadajućih rešenja i odredaba, u domicilno/nacionalno zakonodavstvo, koja predstavljaju, ili će predstavljati okosnicu poslovanja/plasiranja proizvoda pre svega na tržište EU, ali i na domaće tržište.Osnovne tematske jedinice:

- Uvod u procenu rizika

- Zašto AR?

- Kada i ko-AR?

- Šta je AR?

- Uticajni faktori

- Opšti koraci AR

- Ko vrši AR?

- Brza procena rizika

- RAPEX sistem

- Usaglašenost i usklađenost

- Informacije o riziku

- DiskusijaPredavači: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM i Oliver Mitić , sudski veštakCV predavača možete pogledati u prilogu ispod.

Dokumenti