Analiza i optimizacija poslovnih procesa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Poslovni procesi se odvijaju prolazeći kroz celu organizaciju, sa krajnjim ciljem zadovoljavanja potreba kupaca. Ako analiziramo organizaciju kao sistem, poslovni procesi su srž transformacionog mehanizma, koji generiše novu vrednost i čine organizaciju drugačijom od konkurencije. Kao takvi, poslovni procesi u savremenom poslovanju predstavljaju jedan od najznačajnijih elemenata ostvarenja konkurentske prednosti. Brzina i troškovi po kojima jedno preduzeće isporučuje proizvode i usluge direktno utiče na poslovni uspeh i poziciju na tržištu. Zbog postizanja održive konkurentnosti, organizacije moraju neprekidno raditi na:

- unapređenju poslovnih procesa,

- njihovoj optimizaciji.Procesi su kao element organizacije povezani sa organizacionom strukturom, zbog čega je takođe važno razumeti kakav uticaj promene u procesima imaju na organizacionu strukturu i njene dimenzije, pre svega na podelu rada, sistematizaciju radnih mesta i opise poslova.Tokom treninga polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima procesnog pristupa, pri čemu će posebna pažnja biti usmerena na razumevanje razlika u odnosu na hijerarhijski, odnosno strukturni pristup, koji je prihvaćen u našem okruženju. Kroz praktične radionice polaznici će savladati tehnike dokumentovanja procesa, što je neophodno da bi se oni analizirali, odnosno kritički sagledali, u cilju definisanja preporuka za njihovo unapređenje. Putem studija slučaja učesnici će potom sagledati na koji način optimizacija procesa stvara potrebe za promenama u organizacionoj strukturi.Ciljna grupa:

Rukovodioci timova ili menadžeri nižeg i srednjeg nivoa, bez obzira na veličinu organizacije i delatnost u kojoj ona posluje.Cilj treninga:

Upoznavanje sa procesnim pristupom projektovanja organizacije, razumevanje odnosa između procesne i organizacione strukture, savladavanje tehnika dokumentovanja, analize i optimizacije poslovnih procesa i sagledavanje uticaja optimizacije procesa na organizacionu

strukturu.Teme:

- definicija procesa i ključni elementi procesa

- kategorije procesa

- proces kao izvor konkurentske prednosti

- odnos procesa i organizacione strukture

- koncept vlasnika procesa i učesnika u procesu nasuprot organizacione hijerarhije

- identifikacija ključnih procesa u organizaciji

- dokumentovanje poslovnih procesa: mapa procesa, dijagram toka, identifikacioni karton

- kritička analiza procesa

- optimizacija procesa

- unapređenje organizacione strukture u cilju optimizacije procesa

- promene u sistematizaciji radnih mesta i opisa poslova usled optimizacije procesaPo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- razume koncept procesa i procesnog pristupa projektovanju organizacije;

- sagleda značaj unapređenja procesa u obezbeđivanju konkurentske prednosti;

- identifikuje ključne procese u organizaciji;

- izradi mapu procesa u organizaciji;

- kreira dijagram toka procesa;

- popuni identifikacioni karton procesa;

- izvrši kritičku analizu procesa na osnovu dokumentacije koju je pripremio;

- definiše preporuke za optimizaciju procesa na osnovu rezultata kritičke analize;

- predloži unapređenja u organizacionoj strukturi na osnovu optimizacije procesa;

- uoči neophodne promene u sistematizaciji radnih mesta i opisima poslova na osnovu definisanih promena u organizacionoj strukturi i procesima.Trener:

Ivan Todorović, Kao konsultant je bio angažovan na više od 20 projekata u preduzećima i institucijama kao što su Victoria Group, Elektromreža Srbije, Transnafta, Milšped, Uprava za javne nabavke, Institut Vinča, JKP Parking servis Beograd, i mnogim drugim. Učestvovao je na mnogim međunarodnim takmičenjima u rešavanju poslovne studije slučaja, gde posebno dolaze do izražaja veštine prezentovanja i pripreme prezentacije. Od postignutih rezultata na njima izdvajaju se prvo mesto na takmičenju HULT Global Case Challenge 2012. u Londonu i prvo mesto na takmičenju Balkan Case Challenge 2010. godine u Beču. Bio je i član žirija na više međunarodnih i lokalnih takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja. Radi kao asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Cene

Cena kotizacije iznosi 26.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com