Analiza finansijskih izveštaja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Značaj analize finansijskog poslovanja preduzeća se ogleda u praćenju godišnjih finansijskih izveštaja i sagledavanju odnosa različitih računa (racija). Oni ukazuju na trend i zahtevaju pojašnjenja koja mogu da posluže za:

- unapređenje poslovanja,

- strategije investiranja i

- pozicioniranja na tržištu.Sticanje znanja ima za rezultat poboljšanje profita. Učesnik stiče veštinu da prepozna trendove, ali i da utiče na njihovo formiranje. Finansijska analiza pomaže u:

- procesu donosenja odluke,

- maksimizaciji korišćenja sopstvenih kapaciteta,

- sagledavanju dodatnih realnih potreba i

- njihovih izvora finansiranja (cash flow analiza).Finansijska analiza pomaže i povećanju profita i iznalaženju rešenja problema imajući u vidu da sagledavanje finansijskih računa/racija ima široku primenu u definisanju postojeće/buduće saradnje sa partnerima pod važećim tržišnim uslovima. Sadašnje uslove poslovanja karakterišu:

- nedostatak likvidnosti,

- pad vrednosti imovine,

- smanjeni profit,

- smanjeni broj zaposlenih,

- obim poslovanja i mala tražnja,

- kao i otežana dostupnost izvora finansiranja,

zbog čega je jako bitno uravnotežiti potrebe za sredstvima i njihovo racionalno korišćenje.Na seminaru će biti prikazane studije slučaja na praktičnom primeru dva preduzeća iz naše zemlje, jednog koje ima dobre performanse, i drugog, koje je imalo znatne finansijske nevolje.

Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.Ciljna grupa:

Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, finansijski direktori i zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi ostali zainteresovani.Cilj seminara:

Praktična primena postupaka i alata analize finansijskih izveštaja koji omogućavaju otkrivanje ekonomske stvarnosti preduzeća i anticipiranje njegovih budućih izgleda.Teme:

- Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice

- Informacioni interesi za bilans

- Sistem finansijskog izveštavanja

- Kreativno računovodstvo - Neophodnost procene kvaliteta informacija iz finansijskih izveštaja

- Metodologija ocene boniteta u Republici Srbiji

- Opšta analiza finansijskih izveštaja

- Racio analiza finansijskih izveštaja

- Cash flow analiza

- Analiza neto obrtnog fonda

- Koncept kvaliteta dobitka preduzeća

- Prepoznavanje bilansnih rizika (analiza latentnih rezervi i skrivenih gubitaka, Red flags analysis, Benish model, Accrual ratio)

- Analiza vanbilansnih pozicijaPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Oceni izloženost kratkoročnim i dugoročnim rizicima privrednog entiteta sa kojima njegov entitet stupa u kreditne, ili bilo koje druge poslovne odnose,

- Razume zvaničnu metodologiju za ocenu boniteta preduzeća u Republici Srbiji na pravilan način, usvajajući njene dobre strane, kao i predloge za njenu samostalnu nadogradnju,

- Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke u bilansima,

- Oceni kvalitet dobitka,

- Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,

- Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,

- Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,

- Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena kotizacije je 23.640.00,