Analiza finansijskih izveštaja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Značaj analize finansijskog poslovanja preduzeća se ogleda u praćenju godišnjih finansijskih izveštaja i sagledavanju odnosa različitih računa (racija). Oni ukazuju na trend i zahtevaju pojašnjenja koja mogu da posluže za:
- unapređenje poslovanja,
- strategije investiranja i
- pozicioniranja na tržištu.

Sticanje znanja ima za rezultat poboljšanje profita. Učesnik stiče veštinu da prepozna trendove, ali i da utiče na njihovo formiranje. Finansijska analiza pomaže u:
- procesu donosenja odluke,
- maksimizaciji korišćenja sopstvenih kapaciteta,
- sagledavanju dodatnih realnih potreba i
- njihovih izvora finansiranja (cash flow analiza).

Finansijska analiza pomaže i povećanju profita i iznalaženju rešenja problema imajući u vidu da sagledavanje finansijskih računa/racija ima široku primenu u definisanju postojeće/buduće saradnje sa partnerima pod važećim tržišnim uslovima. Sadašnje uslove poslovanja karakterišu:
- nedostatak likvidnosti,
- pad vrednosti imovine,
- smanjeni profit,
- smanjeni broj zaposlenih,
- obim poslovanja i mala tražnja,
- kao i otežana dostupnost izvora finansiranja,
zbog čega je jako bitno uravnotežiti potrebe za sredstvima i njihovo racionalno korišćenje.

Na seminaru će biti prikazane studije slučaja na praktičnom primeru dva preduzeća iz naše zemlje, jednog koje ima dobre performanse, i drugog, koje je imalo znatne finansijske nevolje.
Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:
Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, finansijski direktori i zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:
Praktična primena postupaka i alata analize finansijskih izveštaja koji omogućavaju otkrivanje ekonomske stvarnosti preduzeća i anticipiranje njegovih budućih izgleda.

Teme:
- Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice
- Informacioni interesi za bilans
- Sistem finansijskog izveštavanja
- Kreativno računovodstvo - Neophodnost procene kvaliteta informacija iz finansijskih izveštaja
- Metodologija ocene boniteta u Republici Srbiji
- Opšta analiza finansijskih izveštaja
- Racio analiza finansijskih izveštaja
- Cash flow analiza
- Analiza neto obrtnog fonda
- Koncept kvaliteta dobitka preduzeća
- Prepoznavanje bilansnih rizika (analiza latentnih rezervi i skrivenih gubitaka, Red flags analysis, Benish model, Accrual ratio)
- Analiza vanbilansnih pozicija

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Oceni izloženost kratkoročnim i dugoročnim rizicima privrednog entiteta sa kojima njegov entitet stupa u kreditne, ili bilo koje druge poslovne odnose,
- Razume zvaničnu metodologiju za ocenu boniteta preduzeća u Republici Srbiji na pravilan način, usvajajući njene dobre strane, kao i predloge za njenu samostalnu nadogradnju,
- Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke u bilansima,
- Oceni kvalitet dobitka,
- Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,
- Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,
- Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,
- Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena kotizacije je 23.640.00,