Alergije (prvi deo radionice)

Jezik: Serbian

Life coaching
Um često pridoda određena značenja onom na čega smo alergični na podsvesnom nivou, što se manifestuje u vidu alergija.Krenite sa rešavanjem emocionalnih doprinosioca vašoj alergiji putem transformacionih grupnih tretmana.Broj mesta je ograničen radi kvaliteta rada, stoga su rane prijave neohodne.Radionice vodi Jasmina Kovačev, EFT i META-Zdravlje praktičar i Master trenerTrening će se održati 23. aprila , nastaviti 28. maja i završiti 11. juna 2018. godine.

Cene

Radionica se sastoji iz tri povezana dela, od kojih svaki traje četiri sata.