Aktuelno u radnim odnosima i nadzoru nad radom organizacija socijalne zaštite

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Cilj edukacije:

- Stručno usavršavanje za pravilno postupanje u izvršavanju tekućih poslovnih obaveza vezano za usklađivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa novim propisima.

- Upoznavanje sa očekivanim poslovnim obavezama iz oblasti plata.

- Sagledavanje ovlašćenja i posupanja inspekcije socijalne zaštite kao i priprema za inspekcijski nadzor.

- Identifikovanje najčešćih grešaka i davanje predloga za njihovo razrešenje.

- Rešavanje nedoumica.Ciljna grupa:

- Direktori.

- Rukovodioci i zaposleni u pravnim i kadrovskim službama i službama za obračun plata zaposlenih.

- Predstavnici zaposlenih i sindikata u organizacijama socijalne zaštite.

- Svi zainteresovani.PREDAVAČI I UVODNIČARI:

- Mile Radivojević, direktor – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

- Biljana Zekavica, načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor - Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Vesna Mirosavljević, šef Odseka za normativne i pravne poslove u oblasti socijalne i porodične zaštite i finansijske podrške porodicni sa decom Sektora za brigu o porodicni i socijalni zastitu - Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.Organizator edukacije: Gorica MiloševićNapomena: podneli smo zahtev Komori socijalne zaštite za bodovanje stručnog skupa.Program rada:21.10.2018. godine (nedelja)

Prijavljivanje učesnika i podela radnog pribora16:30 - 19:00 deo: UVOD

- NOVINE U ZAKONU O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

- Upoznavanje sa značajem mirnog rešavanja radnih sporova za poslodavce i zaposlene

- Šta donose izmene i dopune Zakona

Predavač: Mile Radivojević

- PROPISI U PRIPREMI I OČEKIVANE POSLOVNE OBAVEZE

Uvodničari: Biljana Zekavica i Vesna Mirosavljević21:00 Koktel i zabavno-rekreativni program

22.10.2018. godine (ponedeljak)09:00 - 12:00 II deo: RADNI ODNOSI

- USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SA NOVIM PROPISIMA (izmenama Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru i izmenama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite)

- Postupanja, najčešće greške i moguća rešenja

- Donošenje pojedinačnih akata

PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA, RAZMENA ISKUSTAVA

- UTVRĐIVANJE KOEFICIJENATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA (nova uredba-radna verzija, vrednovanje tipičnih radnih mesta u socijalnoj zaštiti i poređenje sa drugim sistemima) - 45 min

PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

Predavač: Vesna MirosavljevićIzlet do Višegrada sa posetom Andrić gradu (posle ručka)21:00 Svečana večera

23.10.2018. godine (utorak)09:00 - 11:00 III deo: INSPEKCIJSKI NADZOR (I deo)

- NADZOR INSPEKCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE

- Preventivno delovanje

- Savetodavna poseta

- Ovlašćenja i postupanja inspekcije soc zaštite –najčešći nalozi i mere

- Elementi iz Pravilnika o proceni rizika koje primenjuju organizacije socijalne zaštite

Predavač: Biljana ZekavicaDodela sertifikata o učešću na JESENJOJ EDUKACIJI.PRIJAVA UČEŠĆA

- mejlom na: edukacije@reformator.rs (prijava u prilogu)

- telefonom: 060 0320 175 (Olivera Stanojević)- Informacije u vezi stručnog dela edukacije: 060 0320 174 (Gorica Milošević)

- Informacije u vezi organizacionog dela edukacije: 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

Cene

KOTIZACIJA: 7.900 RSD (+PDV) - naknada za učešće na JESENJOJ EDUKACIJI (u cenu ulazi material u elektronskom obliku: prezentacije na teme edikacije, materijal u štampanom obliku:radni pribor, sertifikat o prisustvu na edukaciji; konsultacije tokom edukacije; organizacija)

POGODNOSTI
5.500 RSD (+PDV) - naknada za učešće za trećeg i svakog sledećeg učesnika iz iste organizacije

UPLATA
Naknadu za učešće uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.

Rezervacija smeštaja direktno u hotelu Omorika tel 031 593 901; 031 593 520 ili mejlom: recepcija.omorika@mod.gov.rs

Cena paket aranžmana za učesnike JESENJE EDUKACIJE po osobi iznosi:
- u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama 11.189,12 dinara.
- u jednokrevetnim sobama 12.589,12 dinara.
- u superior sobama 13.789,12 dinara.