Aktuelno u radnim odnosima i nadzoru nad radom organizacija socijalne zaštite

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Cilj edukacije:
- Stručno usavršavanje za pravilno postupanje u izvršavanju tekućih poslovnih obaveza vezano za usklađivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa novim propisima.
- Upoznavanje sa očekivanim poslovnim obavezama iz oblasti plata.
- Sagledavanje ovlašćenja i posupanja inspekcije socijalne zaštite kao i priprema za inspekcijski nadzor.
- Identifikovanje najčešćih grešaka i davanje predloga za njihovo razrešenje.
- Rešavanje nedoumica.

Ciljna grupa:
- Direktori.
- Rukovodioci i zaposleni u pravnim i kadrovskim službama i službama za obračun plata zaposlenih.
- Predstavnici zaposlenih i sindikata u organizacijama socijalne zaštite.
- Svi zainteresovani.

PREDAVAČI I UVODNIČARI:
- Mile Radivojević, direktor – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova.
- Biljana Zekavica, načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor - Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
- Vesna Mirosavljević, šef Odseka za normativne i pravne poslove u oblasti socijalne i porodične zaštite i finansijske podrške porodicni sa decom Sektora za brigu o porodicni i socijalni zastitu - Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.

Organizator edukacije: Gorica Milošević

Napomena: podneli smo zahtev Komori socijalne zaštite za bodovanje stručnog skupa.

Program rada:

21.10.2018. godine (nedelja)
Prijavljivanje učesnika i podela radnog pribora

16:30 - 19:00 deo: UVOD
- NOVINE U ZAKONU O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA
- Upoznavanje sa značajem mirnog rešavanja radnih sporova za poslodavce i zaposlene
- Šta donose izmene i dopune Zakona
Predavač: Mile Radivojević
- PROPISI U PRIPREMI I OČEKIVANE POSLOVNE OBAVEZE
Uvodničari: Biljana Zekavica i Vesna Mirosavljević

21:00 Koktel i zabavno-rekreativni program


22.10.2018. godine (ponedeljak)

09:00 - 12:00 II deo: RADNI ODNOSI
- USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SA NOVIM PROPISIMA (izmenama Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru i izmenama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite)
- Postupanja, najčešće greške i moguća rešenja
- Donošenje pojedinačnih akata
PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA, RAZMENA ISKUSTAVA
- UTVRĐIVANJE KOEFICIJENATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA (nova uredba-radna verzija, vrednovanje tipičnih radnih mesta u socijalnoj zaštiti i poređenje sa drugim sistemima) - 45 min
PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA
Predavač: Vesna Mirosavljević

Izlet do Višegrada sa posetom Andrić gradu (posle ručka)

21:00 Svečana večera


23.10.2018. godine (utorak)

09:00 - 11:00 III deo: INSPEKCIJSKI NADZOR (I deo)
- NADZOR INSPEKCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE
- Preventivno delovanje
- Savetodavna poseta
- Ovlašćenja i postupanja inspekcije soc zaštite –najčešći nalozi i mere
- Elementi iz Pravilnika o proceni rizika koje primenjuju organizacije socijalne zaštite
Predavač: Biljana Zekavica

Dodela sertifikata o učešću na JESENJOJ EDUKACIJI.

PRIJAVA UČEŠĆA
- mejlom na: edukacije@reformator.rs (prijava u prilogu)
- telefonom: 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

- Informacije u vezi stručnog dela edukacije: 060 0320 174 (Gorica Milošević)
- Informacije u vezi organizacionog dela edukacije: 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

Cene karata

KOTIZACIJA: 7.900 RSD (+PDV) - naknada za učešće na JESENJOJ EDUKACIJI (u cenu ulazi material u elektronskom obliku: prezentacije na teme edikacije, materijal u štampanom obliku:radni pribor, sertifikat o prisustvu na edukaciji; konsultacije tokom edukacije; organizacija)

POGODNOSTI
5.500 RSD (+PDV) - naknada za učešće za trećeg i svakog sledećeg učesnika iz iste organizacije

UPLATA
Naknadu za učešće uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.

Rezervacija smeštaja direktno u hotelu Omorika tel 031 593 901; 031 593 520 ili mejlom: recepcija.omorika@mod.gov.rs

Cena paket aranžmana za učesnike JESENJE EDUKACIJE po osobi iznosi:
- u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama 11.189,12 dinara.
- u jednokrevetnim sobama 12.589,12 dinara.
- u superior sobama 13.789,12 dinara.