Aktuelna sudska praksa iz oblasti radnih odnosa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Mnogi poslodavci u Srbiji nisu upoznati sa aktuelnom sudskom praksom iz oblasti radnih odnosa, a upravo im informacije o sudskoj praksi mogu pomoći da izbegnu radne sporove sa zaposlenima! Pozivamo Vas na seminar na kome će predavač – advokat koji je stručnjak za radno pravo ukazati na najaktuelnije sudske stavove iz ove oblasti:
- Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
- Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
- Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – podeljena sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
- Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme
- Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama
- Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
- Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Informacije o najaktuelnijoj sudskoj praksi iz oblasti radnih odnosa
- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za informacije o aktuelnoj sudskoj praksi iz radnih odnosa.

Mesto održavanja: Envoy Conference Centar, Gospodar Jevremova 47, Beograd

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD