Aktuelna sudska praksa iz oblasti radnih odnosa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Mnogi poslodavci u Srbiji nisu upoznati sa aktuelnom sudskom praksom iz oblasti radnih odnosa, a upravo im informacije o sudskoj praksi mogu pomoći da izbegnu radne sporove sa zaposlenima! Pozivamo Vas na seminar na kome će predavač – advokat koji je stručnjak za radno pravo ukazati na najaktuelnije sudske stavove iz ove oblasti:

- Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije

- Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom

- Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – podeljena sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme

- Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme

- Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama

- Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih

- Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenihOvaj seminar Vam omogućava:

- Informacije o najaktuelnijoj sudskoj praksi iz oblasti radnih odnosa

- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanjaKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za informacije o aktuelnoj sudskoj praksi iz radnih odnosa.Mesto održavanja: Envoy Conference Centar, Gospodar Jevremova 47, Beograd

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD