5S pristup organizovanju radnih mesta

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Trening “5S pristup organizovanju radnih mesta” je značajan jer osposobljava polaznike da unaprede efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove i povećaju sigurnost na radnom mestu, sistematičnim organizovanjem radnog mesta.5S je deo lean filozofije, gde se svaki oblik rasipanja konstantno eliminiše sa radnog mesta. Zadatak organizovanja radnih mesta se sastoji u stvaranju bezbednog, čistog i urednog rasporeda na radnom mestu koji obezbeđuje određeno mesto za sve što je potrebno i eliminiše sa radnog mesta sve što nije potrebno.Učesnicima će se kroz vežbe pojasniti kako se pomoću ovog pristupa mogu postići značajna unapređenja na radnom mestu, poput:

- Unapređenja radnih tokova,

- Skraćenja vremena,

- Boljeg iskorišćenja prostora,

- Povećanja bezbednosti na radnom mestu/smanjenja stopa povreda na radu,

- Smanjenja gubitaka u materijalu, radu i prekomernoj proizvodnji,

- Veće pouzdanost opreme.Na treningu će se predstaviti i analize slučajeva iz prakse i dati konkretna rešenja problema koji se u praktinom radu najčešće javljaju.Ciljna grupa:

Srednji i niži nivo menadžmenata preduzeća.Cilj treninga:

Cilj ovog treninga je da se učesnici edukuju o značaju primene 5S pristupa u organizaciji, da nauče korake 5S pristupa i da se motivišu i osposobe da primene 5S pristup u svojoj organizaciji.Teme:

- „5S“ pristup

Šta je 5S?

Koristi od primene 5S pristupa

Elementi 5S pristupa

5S pristup i vizuelni menadžment

- Crvene oznake i table za obeležavanje

5S vizuelizacija

Vizuelna kontrola pomoću crvenih oznaka

Primena tabli za obeležavanje

- Implementacija 5S sistema

Kako početi?

Kako 5S sistem učiniti vidljivim?

Moguće prepreke u implementaciji 5S sistema

- Praktični primeri 5S sistema

Igra sa brojevima

Igra sa kvadratima

- Pitanja, komentari, diskusija, zaključciPo završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- da implementira 5S na svom radnom mestu;

- proširi 5S proces i u druge delove kompanije;

- smanji gubitaka u materijalu, radu i prekomernoj proizvodnji;

- povećanja bezbednosti na radnom mestu.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00