5S pristup organizovanju radnih mesta

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Trening “5S pristup organizovanju radnih mesta” je značajan jer osposobljava polaznike da unaprede efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove i povećaju sigurnost na radnom mestu, sistematičnim organizovanjem radnog mesta.

5S je deo lean filozofije, gde se svaki oblik rasipanja konstantno eliminiše sa radnog mesta. Zadatak organizovanja radnih mesta se sastoji u stvaranju bezbednog, čistog i urednog rasporeda na radnom mestu koji obezbeđuje određeno mesto za sve što je potrebno i eliminiše sa radnog mesta sve što nije potrebno.

Učesnicima će se kroz vežbe pojasniti kako se pomoću ovog pristupa mogu postići značajna unapređenja na radnom mestu, poput:
- Unapređenja radnih tokova,
- Skraćenja vremena,
- Boljeg iskorišćenja prostora,
- Povećanja bezbednosti na radnom mestu/smanjenja stopa povreda na radu,
- Smanjenja gubitaka u materijalu, radu i prekomernoj proizvodnji,
- Veće pouzdanost opreme.

Na treningu će se predstaviti i analize slučajeva iz prakse i dati konkretna rešenja problema koji se u praktinom radu najčešće javljaju.

Ciljna grupa:
Srednji i niži nivo menadžmenata preduzeća.

Cilj treninga:
Cilj ovog treninga je da se učesnici edukuju o značaju primene 5S pristupa u organizaciji, da nauče korake 5S pristupa i da se motivišu i osposobe da primene 5S pristup u svojoj organizaciji.

Teme:
- „5S“ pristup
Šta je 5S?
Koristi od primene 5S pristupa
Elementi 5S pristupa
5S pristup i vizuelni menadžment
- Crvene oznake i table za obeležavanje
5S vizuelizacija
Vizuelna kontrola pomoću crvenih oznaka
Primena tabli za obeležavanje
- Implementacija 5S sistema
Kako početi?
Kako 5S sistem učiniti vidljivim?
Moguće prepreke u implementaciji 5S sistema
- Praktični primeri 5S sistema
Igra sa brojevima
Igra sa kvadratima
- Pitanja, komentari, diskusija, zaključci

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- da implementira 5S na svom radnom mestu;
- proširi 5S proces i u druge delove kompanije;
- smanji gubitaka u materijalu, radu i prekomernoj proizvodnji;
- povećanja bezbednosti na radnom mestu.

Cene karata

Cena obuke iznosi 22.440,00