56. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju (UFI)

Jezik: Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo
Sajam mašina, alata i repromateijala iz oblasti drvne industrije: doskorašnji segment sajma prerastao je u zasebnu sajamsku manifestaciju sa širokom paletom ponude.

Cene

Pojedinačne ulaznice: 300,00 RSD
Grupne ulaznice: 200,00 RSD

Napomena: Za učenike i studente stručnih škola i fakulteta, 10. i 11. novembra omogućen je besplatan ulaz, uz overen spisak.