55. Međunarodni sajam nameštaja (UFI)

Jezik: Serbian

Arhitektura i Dizajn
Na Međunarodnom sajmu nameštaja (UFI) predstavlja se cela drvna industrija – od faze primarne prerade drveta do izrade finalnih proizvoda. U „delokrug“ ove manifestacije spada i uređenje enterijera, kao i promocija proizvoda svih pratećih industrija – proizvođača najrazličitijih repromaterijala i mašina koje se koriste u proizvodnji nameštaja.Manifestacija je nedavno doživela značajan redizajn i iskorak u dva pravca – u konceptualnom smislu programskim akcentovanjem dizajnerski orjentisanih kompanija, a na biznis planu jačanjem poslovne posete kroz uvođenje Hosted Buyers programa.Mada je nekada bio samo segment Sajma nameštaja, Sajam mašina, alata i repromateijala za drvnu industriju prerastao je u zasebnu sajamsku manifestaciju.

Cene

Pojedinačne ulaznice: 300,00 RSD
Grupne ulaznice: 200,00 RSD

Napomena: Za učenike i studente stručnih škola i fakulteta, 10. i 11. novembra omogućen je besplatan ulaz, uz overen spisak.