48. Međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju

Jezik: Serbian

Energetika
Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 47. godina.