41.Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu -112 EXPO

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, bavi se procenom i upravljanjem rizicima u vanrednim situacijama i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Preciznije – preventivom: zaštitom od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata, povreda na radu; reagovanjem u vanrednim situacijama; bezbednošću i zdravljem na radu.Uz pripremljenost, veoma je važna i opremljenost, a o njoj moraju da brinu svi – država, institucije, firme i pojedinci. Moderna manifestacija zasnovana na novim tehnologijama, najsavremenijim naučnim dostignućima, vrhunskoj opremi i sredstvima.

Cene

Pojedinačne ulaznice: 250,00 RSD
Grupne ulaznice: 150,00 RSD
Cena parkinga (po satu): 100,00 RSD