4. Konferencija mladih hemičara

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Cilj Konferencije je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova i boravaka na letnjoj praksi.Predviđeno je da tokom Konferencije bude održano više plenarnih predavanja i predavanja po pozivu, dok će učesnici svoja saopštenja moći da prikažu u usmenom izlaganju i putem postera.

Dokumenti

Izvor: shd.org.rs