38. Sajam Građevinarstva, 11. Sajam Vode-Vodovodi-Sanitarne tehnologije i 4. Sajam energetike

Jezik: Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo
Manifestacija koja se proteklih godina uspješno razvijala u skladu sa poslovnim potrebama izlagača i ove godine predstaviće javnosti nove proizvode i tehnologije, ali i mogućnosti za direktno uspostavljanje saradnje na svim nivoima u okviru ove dinamične strateške grane. Na Sajmu građevinarstva predstaviće se segmenti građevinske industrije i najuspješniji predstavnici iz svih oblasti građevinske djelatnosti: visokogradnje, niskogradnje, inženjeringa i projektovanja izgradnje i održavanje objekata, materijala, okova i bravarije, sanitarne galanterije.Princip održivog razvoja, racionalizacije potrošnje vode, pozicioniranje postojećih i izgradnja novih sistema za snavdevanje vodom, tretman i odvođenje otpadnih voda jesu teme 11. Sajma vode-vodovodi-sanitarne tehnologije, dok su proizvodnja, prenos, distribucija i racionalizacija korišćenja energije, uz predstavljanje novih tehnologija u sektoru energetike, teme 4. Sajma energetike u Budvi.Kao idealan ambijent za plasiranje inovacija i savremenih rješenja, sajam omogućava posjetiocima i privrednim subjektima sagledavanje ponude i dobijanje preciznih podataka o kvalitetu izloženih eksponata.Ukoliko ste zainteresovani za učešće u delegaciji, molimo vas da se (preliminarno) prijavite do 29. jula 2016. (prijavni formular u prilogu) radi dalje organizacije delegacije. O svim tehničkim detaljima odlaska delegacije na sajamske manifestacije u Budvi bićete blagovremeno obavešteni, nakon formiranja delegacije. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspoloaganju.

Cene

Prijave dostaviti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda na e-adresu: vtosic@kombeg.org.rs