25. Međunarodni salon urbanizma

Jezik: Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo
Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija.Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i

inostranstvu.Učesnici Salona mogu biti članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva.Za učešće na Salonu biće upućeni pozivi odgovarajućim stručnim udruženjima i pojedincima u inostranstvu.

Cene

Za jedan rad na jednom plakatu (preduzeća) . . . . . . 100 evra
Za jedan rad na jednom plakatu (pojedinci) . . . . . . 50 evra
Za publikaciju (knjigu), bez panoa . . . . . . . . . . . . . . 30 evra
Za studentski rad na jednom plakatu . . . . . . . . . . . . bez kotizacije

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS). Pravo na dalji izbor imaće samo blagovremeno prispeli radovi sa dokazom o uplaćenoj kotizaciji do 24.oktobra 2016.godine.
Kotizacije za radove uplaćiju se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije.

Izvor: uus.org.rs