2. Kongres poreskih savetnika Srbije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kongres je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim stručnjacima, zaposlenima u Poreskoj upravi, advokatima i odgovornim licima u privrednim društvima.

Cene

Kotizaciju uplatite na račun UDRUŽENJA PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE, Jurija Gagarina 36 d, 11070 Novi Beograd, broj: 205-0000000210308-52, otvoren kod Komercijalne banka a.d. Beograd.
Kotizacija za učesnika, koja uključuje učešće na kongresu, materijal, ručak i večeru, iznosi 12.000,00 RSD.
Članovi Udruženja poreskih savetnika Srbije imaju popust od 40%, tako da kotizacija iznosi 7.200,00 RSD.