15. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Jezik: Serbian

Medicina i Farmacija
Poštovane kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 15. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u Beogradu, u Sava Centru od 17 – 19. novembra 2016. godine. Kongres organizuje stomatološka Komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Stomatološka Komora Srbije nastoji da obnovi instituciju Kongresa stomatologa Srbije i da ubuduće to bude važan datum u kalendaru stomatoloških događanja u Srbiji. Jedna od glavnih težnji Stomatološke Komore Srbije zajedno sa zdravstvenim savetom Srbije jeste podizanje same edukacije na viši nivo i da se suprotno primerima iz prošlog licencnog perioda vodi računa o kvalitetu programa KME. Kao jedna od pogodonsti za članove stomatološke komore Srbije je i mogućnost da će za uplaćenu kotizaciju za Kongres, moći da prisustvuju i na oba simpozujuma. U cilju isključivo kvalitetne edukacije, a u skladu sa pravilnkom o KME, vodiće se računa da serti kate o obavljenoj edukaciji dobiju samo oni koji su stvarno bili prisutni na kongesu i na simpozijumima. S obzirom da je broj mesta na simpozijumima ograničen, molimo vas da se što pre prijavite. Želja nam je da na Kongresu budu predstavljeni rezultati rada stomatologa, podeljena iskustva, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća u savremenoj svetskoj stomatologiji.Osnovni cilj je da Kongres stomatologa Srbije bude rezultat saradnje i mesto okupljanja svih stomatologa i saradnika bez obzira da li dolaze iz privatne ili državne prakse ili sa nekog od fakulteta.Na Kongresu se očekuje prisustvo preko 700 učesnika iz Srbije i zemalja iz regiona kao i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva.Popunjen Prijavni list za Kongres poslati na kongresstomatologa2016@savacentar.netSlanje radova vrši se putem emaila. Radove poslati na email kongresstomatologa2016@savacentar.net

Rok za prijavu radova - 10. oktobar 2016. godine

Rok za obaveštenje o prihvatanju radova – 24. oktobar 2016. godine

Cene

Za učesnike iz Srbije: - Lekari - stomatolozi: (za uplate do 31.10) 4.000 RSD; (za uplate od 1.11) 5.000 RSD.
- Stomatološke medicinske sestre i tehničari: (za uplate do 31.10) 2.500 RSD; (za uplate od 1.11) 3.000 RSD.

Za učesnike iz inostranstva: - Lekari - stomatolozi: (za uplate do 31.10) 35 EUR; (za uplate od 1.11) 45 EUR
- Stomatološke medicinske sestre i tehničari : (za uplate do 31.10) 20 EUR; (za uplate od 1.11) 25 EUR

Kotizacija za simpozijume: - Značaj ranog otkrivanja oralnog karcinoma: 2.500 RSD.
- Dezinfekcija i sterilizacija u stomatologiji: 1.500 RSD.