14. Međunarodni donatorski seminar

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
- Kako da dobijete donacije od preko 800.000 EUR?

- Pogledajte popunjene formulare za projekte koji su finansirani

- Pripremite kvalitetne projekte za donacije

- Pronađite partnere za prekogranične projekte

- Kako primeniti pravila EU javnih nabavki PRAG?Ovaj međunarodni seminar Vas na najlakši način upoznaje kako da efikasno koristite ključne alate za ispunjavanje specifičnih propisa EU kako bi Vaš projekat bio uspešan. Korak po korak naučićete kako da pripremite i implementirate projekte finansirane od strane donatora i vremenom da usavršavate prave alateKroz kombinaciju inspirativnih primera, teorije i praktičnog rada, predavači Vam otkrivaju inovativnu metodu pisanja projekata pomoću korisnih alata i tehnika koje se koriste u većini donatorskih institucija.Kao učesnik seminara upoznat ćete se sa:

· projektima i formularima koji su finansirani od EU programa ;

· zahtevima donatora i kako izbeći najčešće greške u formularima;

· alatom za brzo definisanje problema – drvo problema;

· alatom za lako definisanje ciljeva – drvo ciljeva;

· kako koristiti pristup logičke matrice – alat za upravljanje projektnim ciklusom.;

· razradom pojedničnih aktivnosti na projektu;

· definisanjem indikatora, merenje rezultata i izvora verifikacije;

· izradom detaljnog budžeta projekta, realizacijom i praćenjem ;

· monitoringom i evaluacijom; izveštavanjem prema donatoru;Nakon seminara Vi ćete:

· imati spremne i kvalitetne predloge projekata;

· dobiti besplatne konsultacije u vezi konkretnih projekata;

· naučiti kako da koristite alate za lako pisanje projekata;

· imati besplatan pristup bazi aktuelnih konkursa i donacija

· koristiti inovativne alate za pripremu projekata;

· uvećati znanje o elementima projektnog ciklusa;

· usavršiti vlastite metode izrade projektnog predloga;

· znati šta donatori najčešće finansiraju i koje zahteve imaju;Trening materijal uključuje:

· Formulare Ambasada

· Power Point prezentacije;

· Radne listove;

· Forme projektnih prijedloga.

· Kontakt liste učesnika i potencijalnih projektnih partnera.

Cene

Jedan dan - 22. ili 23. februar -17.400 RSD / 145 EUR
Dva dana - 22. i 23. februar - 25.200 Din / 210 EUR
Tri dana - 21. 22. i 23. februar - 36.400 Din / 298 EUR