Šta je to CRM-strategija - taktika ili tehnologija?

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
U teoretskim izlaganjima kao i u praksi često se CRM identifikuje kao tehnologija koja podržava komunikaciju sa klijentima.

Čak i danas mnogi usvajaju i posmatraju CRM kao zlatni rolodeks. Međutim CRM je mnogo više od toga i kao praksa i kao teorija prešao je evolucioni put dug 30 godina, od baze podataka do leta u Cloud-u.Predavanja daju uvodnu sliku o tome šta je to CRM, polazeći od teorijskih osnova do praktičnih primera primene CRM kao dugoročne strategije a ne taktike.KRATKA BIOGRAFIJA O PREDAVAČU

Danijela Bjelaković je nezavisni konsultant i bavi se implementacijama CRM strategija poslednjih 10 godina. Ima 20 godina iskustva implementiranja globanih poslovnih strategija u Severnoj Americi. Iskustvo je stekla radeći za veliku konsultantsku kuću Andersen Consulting u ulogama Senior Consultanta,a potom za American Express, Scotiabank u Kanadi i mnogim drugim u ulogama Direktora. U Srbiji je radila na implementaciji CRM softvera za javni sektor , potom kao predavač i konsutant za Informatiku, Srbija.Održavala je predavanja na temu CRM-a na konferenciji Microsofta #tarabica i kao gost predavač na Singidunumu.

Osnovne studije računarstva i ekonomije je zavrsila u Kanadi na Univerzitetu Toronto, Kanada 1998 godine na jednoj od najboljih katedri za ekonomiju u svetu.2006 godine ostvaruje i MBA za Menadžere na Rotman School of Business u Torontu, Kanada. Ima licencu Microsoft Certified Trainer.Danijelu možete i direktno kontaktirati za zakazivanje konsultacija na mob 060-40-200-65 ili kontakt email dbjelakovic@orelius-consulting.com.

Cene

Cena predavanja iznosi 24,000 RSD