Škola za političare u lokalnoj zajednici

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Škola za političare u lokalnoj zajednici je rezultat teorijskog i praktičnog rada pojedinaca u lokalnoj zajednici. Pojedinaca koji su posvećeni zajednici, koji su prešli kilometre otvorenih javnih debata, kampanja, seminara, treninga i bili istinski borci za opšte dobro. Škola za političare u lokalnoj zajednici pruža mogućnost polaznicima da suštinski upoznaju način i program rada u zajednici, da školski nauče osnovne parametre društva, da identifikuju potrebe zajednice, da kreiraju javne praktične politike i da budu osposobljeni da naprave pozitivne promene u društvu.

Program kursa :
- Demokratija i vladavina prava
- Evropske integracije
- Država i društvo
- Opšte dobro
- Lokalna zajednica
- Državna uprava i Lokalna samouprava
- Identitet političkih partija ( levica, desnica, centar )
- Građanska participacija
- Izrada policy paper-a

Na kraju kursa polaznici će dobiti sertifikat – znanje koje je dobra osnova za rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, političkim partijama, nevladinim organizacijama, sindikatima, međunarodnim organizacijama.

Svoje prijave u slobodnoj formi slati na mejl: cziupargument@gmail.com