Veštine regrutacije i selekcije

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:
- dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada
- dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu
- 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao
- većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjua

Kome je trening namenjen:
- Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata
- Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
- Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima
- Odeljenjima za korporativne komunikacije
- Odeljenjima kvaliteta
- Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća
- Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanije

Sadržaj treninga:
Prvi radni dan
- Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto
- Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
- Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
- Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
- Testovi kao tehnika selekcije kandidata
- Intervju kao tehnika selekcije kandidata
- Kako sastaviti pitanja za intervju
- Tipične greške intervjuera
- Evaluacija odgovora kandidata
- Kreiranje rang liste kandidata

Drugi radni dan
- Ispitivanje profesionalnih sklonosti
- Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata
- Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora
- Elementi neverbalne komunikacije
- Tumačenje neverbalne komunikacije
- Praćeenje i vođenje komunikacije
- Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više
- Prepoznavanje filtera razmišljanja
- Istraživanje izvora motivacije i načina delovanja

Koristi za Vas i organizaciju:
- Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju
- Usvojene tehnike predselekcije kandidata
- Usvojiti tehnike selekcije kandidata
- Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata
- Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata
- Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcije

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga: Trening traje osam sati tokom dana, ukupno šesnaest sati, uključujući dve pauze za kafu i osveženje u trajanju od 15 minuta i pauzu za ručak u trajanju od 60 minuta.

Trener: Uglješa Atanacković, sertifikovani poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije. Poseduje višegodišnje trenersko i konsultantsko radno iskustvo u korporativnom i civilnom sektoru, od 2011. osnivač i konsultant u agenciji ROAD HR sa preko 350 realizovanih treninga i radionica. Sertifikovani Wingwave i MagicWords Coach Beser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Sertifikovani Business Coach European Coaching Association. Sertifikovani hipnoterapeut International Hypnosis Association. U svom radu koristi pored velikog broj trenerskih tehnika koristi i preko 45 koučing tehnika koje podstiču lični razvoj i korporativne promene a proistekle su iz NLP-a, transakcione analize, geštalt psihoterapije, kognitivno bihevijoralne terapije i drugih pravaca.


Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Cene karata

Cena treninga na upit.

Izvor: road.rs