Trening za marketing direktore 1:1

Jezik Srpski

Marketing i Mediji

Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija

Trening moduli su evoluirali na osnovu višegodišnje realizacije i komentara brojnih učesnika.
Svi treninzi su organizovani po principima praktičnog rada na različitim primerima aktuelnih kampanja u Srbiji.
Praktičnost svakog treninga je ključ uspeha naših treninga.

Korist od treninga:
Značajno unaprediti razumevanje uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije. Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga.

Trening ciklus se sastoji od deset modula. Trening predstavlja suštinu potrebnog znanja i veština za efikasan operativan i stateški marketinški razvoj i napredovanje jednog marketing direktora.

Cilj treninga za poziciju marketing direktora: Osposobljavanje za izradu godišnjeg marketing plana

Zadatak treninga za poziciju marketing direktora:
- Ovladanjem procesa marketing planiranja
- Usvajanje metodologije budžetiranja marketing plana, aktivnosti, asortimana...
- Kreiranje brenda
- Sinhonizacija marketing plana sa prodajnim aktivnostima
- Primena i razumevanje ROMI analize
- Sinergija sa biz i prodajnim planom

Cene karata

Bruto cena po učesniku iznosi 180 EUR.
U cenu je uključeno osveženje, ketering i materijal sa treninga.