PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor

Jezik Srpski/English

Biznis i Ekonomija

Beograd - Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor organizujemo od 22. januara do 26. januara 2018. godine. Izuzetno je važno da upravljanje kvalitetom bude ključni deo svakog posla!! Vaša personalna sertifikacija za vodećeg auditora ISO 9001 u novoj ediciji iz 2015. maksimizovaće prednosti Vaše kompanije, ispunjavajući potrebe za eksternim auditom Sistema upravljanja kvalitetom tako da se zadovolji željeni nivo kvaliteta.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service). Popust je u rangu od 15-20% na rane prijave!! Investirajte u svoje znanje, prijavite se na office@instate.biz ili direktno preko našeg PECB servisa:
https://pecb.com/en/partner/info/1014?company=Institut-za-standarde-i-tehnologije-doo-Beograd

Cene karata

Cena od 750€ je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku)