PECB Certified Data Protection Officer

Jezik Srpski/English

Biznis i Ekonomija

Beograd - Novo! Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified Data Protection Officer organizujemo od 29. januara do 02. februara 2018. godine. General Data Protection Regulation (GDPR) u EU je sada činjenica, od 25.05.2018. kompanije će morati da se bave skupom pravila o zaštiti podataka i da budu odgovorne jedinstvenom organu za zaštitu podataka - nacionalnim organima u zemljama EU gde su njihova sedišta. Jedinstveni okvir za zaštitu podataka u velikoj meri će pojednostaviti način na koji kompanije poštuju zakone o zaštiti podataka i podstiču prekograničnu trgovinu i investicije na unutrašnjem tržištu. Ukoliko osnovne aktivnosti kompanija sadrže operacije obrade podataka i zahtevaju sistematski nadzor, one moraju da postave službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer).

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service). Investirajte u svoje znanje, prijavite se na office@instate.biz ili direktno preko našeg PECB servisa:
https://pecb.com/en/partner/info/1014?company=Institut-za-standarde-i-tehnologije-doo-Beograd

Cene karata

Cena od 750€ je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).