Korporativno upravljanje

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

U organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. pozivamo Vas na još jedan jednodnevni seminar na temu: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Korporativno upravljanje stvara uslove u kojima će ponašanje i upravljanje menadžera biti u interesu ostvarenja ciljeva organizacije, pruža podsticaj Rukovodiocima javnih preduzeća za uspostavljanje efikasnog sistema kontrole i nadgledanja poslovanja, kao i vođenju organizacije.

Unapređenje prakse korporativnog upravljanja je „conditio sine qua non“ za društva koja žele da prosperiraju, da osiguraju dodatni kapital, da ostvare konkurentnu prednost i opstanu u svetu sve većih konkurentnih izazova u brzo promenljivoj okolini, podjednako tako i za zemlje koje žele da povećaju investicije, da privuku inostrana ulaganja i ostvare privredni rast.

CILJ SEMINARA: Cilj je seminara je ojačavanje položaja Rukovodioca javnih preduzeća edukacijom u cilju povećanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti.

Uspešno rukovođenje organizacijom treba da bude uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrednosti za sve svoje korisnike. Rukovodioci javnih preduzeća imaju glavnu ulogu u korporativnom upravljanju sa zadatkom razumnog i nepristrasnog usklađivanja interesa i rešavanja konfliktnih situacija koje mogu da ugroze prosperitet organizacije.

NAMENA I REALIZACIJA SEMINARA:
Misija seminara je edukacija Rukovodica sa ciljem uspostavljanja efikasnijih komunikacionih kanala u izgradnji mehanizama koji će realizovati usaglašene dugoročne ciljeve i oblikovati jasne strategije.
Seminar je namenjen sadašnjim i budućim Rukovodiocima javnog sektora.

PREDAVAČ NA SEMINARU:
Dr. Krpan Željko, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

UČESNICI SEMINARA DOBIJAJU UVERENJE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU!
Svoj dolazak možete potvrditi slanjem ispunjene prijavnice na mail: ljgmizic@sevoi.eu

Cene karata

Kotizacija za seminar iznosi 9.600,00 RSD + PDV

Dokumenti

Izvor: sevoi.eu