GMP – Dobra proizvođačka praksa

Jezik Srpski

Medicina i Farmacija

Zašto je GMP važan? Omogućuava proizvodnju bezbednog, efikasnog i kvalitetnog proizvoda, čijom primenom se olakšava trgovina lekovima u Evropskoj Uniji i van nje. Upoznajte se sa GMP principima i najnovijim dešavanjima napredne Dobre Proizvodjačke Prakse (GMP) i učite na primerima svetskih farmaceutskih kompanija. Države članice EU su saglasne da se u proizvodnji lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini primenjuju isti zahtevi smernica GMP koji se primenjuju i u humanoj medicini.

Seminar je namenjen: Upoznavanje sa standardizovanim procesima u proizvodnji lekova - 2008 GMP (DPP) Dobra Proizvođačka Praksa koja je zakonska obaveza, regulisana Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, a koja predstavlja sistem smernica za obezbeđenje kvaliteta u razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda u farmaceutskoj industriji.

Cilj seminara: Upoznavanje sa standardizovanim procesima u proizvodnji lekova - 2008 GMP (DPP) Dobra Proizvođačka Praksa koja je zakonska obaveza, regulisana Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, a koja predstavlja sistem smernica za obezbeđenje kvaliteta u razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda u farmaceutskoj industriji.

PREDAVAČ: Mira Gušić, ekspert za GMP u farmaceutskoj industriji

ТЕМЕ:
- Osnove i istorijat GMP
- Principi upravljanja kvalitetom
- Osoblje i obuka
- Prostorije i oprema
- Dokumentacija
- Proizvodnja
- Kontrola kvaliteta
- Ugovorna proizvodnja i kontrola kvaliteta
- Reklamacije i povlačenje proizvoda iz prometa
- Interne provere
- Osnove Dobre Distributivne i Skladišne Prakse (GDP & GSP)
- Radionica

Cene karata

8.400,00 RSD po učesniku (bez PDV-a)
Posebni uslovi plaćanja za članove PKS.