Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan-Fruška gora

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Zbog velikog interesovanja ovom prilikom zelimo da Vas pozivamo na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.
U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog Stručnog školovanja za 2017-tu godinu.
Budite naš gost!

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE
U nastavku se možete detaljnije uputiti o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje Stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU).

NAMENA I CILJ ŠKOLOVANJA - RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava. Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

NAČIN REALIZACIJE
Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:
Dr. Željko Krpan , eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:
Danijela Bokan; Ministarstvo finansija- Rukovodilac grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu

SPOSOBNOSTI KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA SU:
- Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
- Izrada procesne orijentacije organizacije
- Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
- Koordininacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
- Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
- Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
- Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:
14.11. – 17.11.2017. Hotel „Norcev“ Fruška Gora
- Cena noćenja po osobi, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 4.779 rsd
- Cena noćenja po osobi u dvokrevetnoj sobi , pun pansion iznosi 3.600 rsd
- Cene su date po osobi dnevno, u cene nije uračunata boravišna taksa u iznosu od 130 rsd
- Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela

Svoj dolazak možete potvrditi slanjem ispunjene prijavnice na: ljgmizic@sevoi.eu ili sevoi@sevoi.eu

Cene karata

Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 40.000,00 RSD.
Školovanje sa izdavanjem uverenja: 25.000,00 RSD.

Izvor: sevoi.eu