Finansijsko upravljanje i kontrola

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Pozivamo Vas na novi ciklus seminara u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.

Integrisani sistemi Finansijsko upravljanje i kontrola (kao planski dokument od finansijske važnosti) i Strateški plan (koji prati projekcije budžeta i finansijskog plana za naredne dve godine), omogućiće Vašoj organizaciji da ide u korak sa zahtevima Evropske Unije.
Seminar će Vam razjasniti suštinu Strateškog plana, način izrade, čemu služi, sta je cilj i upotreba. Upoznaće Vas sa prednostima pozicioniranja ciljeva vaše organizacije u skladu sa budžetom/finansijskim planom na najbolji mogući način. Kroz zakonito, ekonomično i efektivno trošenje sredstava. U svrhu ostvarenja zadatih ciljeva će Vam svakako pomoći implementacija sistema FUK-a (finansijskog upravljanja i kontrole).
Implementacija sistema FUK-a je Zakonom o budžetskom sistemu čl. 81 i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema FUK u javnom sektoru čl. 13 navedena kao obaveza uvođenja kod svih korisnika javnih sredstava.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministarstvo finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu podnošenjem odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

Svoj dolazak možete potvrditi slanjem ispunjene prijavnice na: ljgmizic@sevoi.eu

Cene karata

Kotizacija iznosi 9.600,00 RSD + PDV (u cenu uračunato osveženje - čaj/kafa)

Izvor: sevoi.eu