Brend strategija: Kao kreairati i upravljati brendovima?

Jezik Srpski

Marketing i Mediji

Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija

Trening moduli su evoluirali na osnovu višegodišnje realizacije i komentara brojnih učesnika.
Svi treninzi su organizovani po principima praktičnog rada na različitim primerima aktuelnih kampanja u Srbiji.
Praktičnost svakog treninga je ključ uspeha naših treninga.

Korist od treninga:
Primena osnovnih procedura i kreativnih ideja od strane brend menadžera u procesu kreiranja u upravljanja brend menadžmentom. Osposobljavanje učesnika da upravlja brend portfolijom. Predstavljanje novih potencijala kroz brend inicijative u okviru poslovne politike kompanije. Promovisanje uloge upravljanja brednovima i kreiranjem novih vrednosti od strane kompanije. Demostrirati interno zančenje pojma „brendiranja“.

Ključne teme trening modula
1. Razvoj brenda na osnovu uticaja na potrošača
2. Analiza brend situacije i predloga brend scenarija
3. Keiranje i upravljanje brendom
4. Pisanje praktičnog brend dokumenta kojima se pokrivaju ključne brand strateške odluke i aktivnosti
5. Evalucija brend menadžera u procesu održavanja usvojenog zdravlja brend ponude

Cene karata

Bruto cena po učesniku iznosi 180 EUR.
U cenu je uključeno osveženje, ketering i materijal sa treninga.

Dokumenti